ໜ່ວຍແມ່ຍິງ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງ ປະກອບສ່ວນວັດຖຸປັດໄຈໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງ ໂຄວິດ 19

ສ້າງຂື້ນເມື່ອ ວັນຈັນ, 24 ພຶດສະພາ 2021 07:18
ຂຽນໂດຍ Bounsouly Loma

ໜ່ວຍແມ່ຍິງ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງ ປະກອບສ່ວນວັດຖຸປັດໄຈ

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງ ໂຄວິດ 19

       ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 12/5/2021: ຄະນະໜ່ວຍແມ່ຍິງ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງ ໄດ້ປະກອບສ່ວນວັດຖຸປັດໄຈໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ໃຫ້ຄະນະບໍລີຫານງານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ເພຶ່ີອນຳໄປແຈກຢາຍໃຫ້ບັນດາພະນັກງານ, ແພດໝໍ ທີ່ກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢ່າງເອົາໃຈໃສ່.