ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຄັ້ງທີ VII ຂອງໜ່ວຍພັກຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງຜົ້ງສາລີ

ສ້າງຂື້ນເມື່ອ ວັນສຸກ, 07 ສິງຫາ 2020 08:44
ຂຽນໂດຍ Bounsouly Loma

https://www.facebook.com/100040350792506/videos/308724573815900/